Nieuws

Baangarantie aan jongeren op Zuid

2 oktober 2019

Jongeren op Rotterdam Zuid die starten met een mbo-opleiding Pedagogisch Werk krijgen een startgarantie voor een baan in de kinderopvang na hun diplomering. Jaarlijks geven een tiental – meest grote – kinderopvangorganisaties maar liefst 100 van deze garanties af. Voor de jongeren is het goed om te weten dat werk in de kinderopvang aantrekkelijk is en goede perspectieven biedt voor de toekomst. Voor de kinderopvang biedt dit de mogelijkheid om te werken aan een continue en goede instroom van nieuwe medewerkers in hun sector. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst

Dinsdag 1 oktober ondertekenden de kinderopvangorganisaties, de twee ROC’s en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid een samenwerkingsovereenkomst. De komende 5 jaar gaan zij jaarlijks 100 ‘AanDeBakgaranties’ afgeven aan startende studenten Pedagogisch Werk die wonen op Rotterdam Zuid. Ook gaan ze meewerken aan het geven van voorlichting op vmbo-scholen over de kansen die het werk in de kinderopvang je biedt.

Deelnemers

De deelnemende kinderopvangorganisaties zijn: Kinderopvang BijDeHand, Stichting GroeiBriljant, De Droomplaats, Kiddoozz, KindeRdam, KinderServiceHotels, Kind van Zuid, Mundo, Peuter&Co, Smallsteps en Zus en Zo. Deelnemende ROC’s zijn het Albeda en Zadkine en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.