Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar. En staat voor vrije tijd en plezier. Wij zijn geopend aansluitend op de schooltijden en hele dagen in de vakanties. Een aantal locaties biedt ook voorschoolse opvang en/of verlengde opvang. Bij sluiting van scholen, bijvoorbeeld in verband met studiedagen, biedt de BSO veelal ook opvang.

Activiteiten
De activiteiten en het speelmateriaal zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. We sporten, knutselen, dansen, bouwen en koken. Teveel om op te noemen. We bieden ook cursussen. Variërend van timmeren en kooklessen tot toneelspelen en sportactiviteiten. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. En als een kind even niets wil doen, is het natuurlijk ook goed! In de vakanties is er een uitgebreid vakantieprogramma.

Talent in de Tent
Het project Talent in de Tent is een structureel activiteitenprogramma dat georganiseerd wordt door onze eigen pedagogisch medewerkers. Deelname is gratis. Het aanbod van workshops wordt elke drie maanden vernieuwd.            

Dagindeling
Hoewel er verschillen zijn tussen de locaties, is de dag gebaseerd op een vast ritme: rustmoment, spelen, activiteit, opruimen en gezellig samen zijn. Nadat de kinderen aankomen, eten en drinken ze eerst iets. Een moment voor de kinderen om hun verhaal van die dag kwijt te kunnen en om te schakelen. Daarna mogen de kinderen meedoen aan een georganiseerde activiteit of zelf iets kiezen. Tijd voor huiswerk is er natuurlijk ook. Rond de klok van vier uur eten we fruit. En aan het einde van de dag ruimen de kinderen gezamenlijk op.

Van school naar de BSO
Op elke locatie komen kinderen van verschillende basisscholen uit de omgeving. Omdat scholen verschillende schooltijden hanteren, worden de kinderen in groepjes opgehaald. Bij sommige scholen worden de kinderen lopend opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Bij andere locaties worden de kinderen opgehaald met het busje van BijDeHand.

Kinderparticipatie – denkt uw kind ook mee?
Participatie houdt in dat kinderen recht hebben op inspraak. We informeren de kinderen over wat er allemaal gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Het betekent dat je als groepsleiding de kinderen betrekt bij de inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Zo leren de kinderen verschillende meningen te vergelijken, kritisch te zijn en te argumenteren. Dit betekent trouwens niet dat kinderen alles beslissen. Participatie houdt vooral in: samen zoeken naar oplossingen!

Pedagogiek
Elke BSO werkt volgens het Pedagogisch Kader. Dit boekwerk biedt pedagogische handvatten voor op de werkvloer. Theorie en praktijk worden heel duidelijk aan elkaar verbonden. Wat hebben kinderen nodig? Wat willen we bereiken? Wat moeten we daarvoor doen?

Inschrijven buitenschoolse opvang