Nieuws

Opvang voor juni en functionaliteiten Flexkidsapp

26 mei 2020

Zoals aangekondigd op de persconferentie van 19 mei, heeft de rijksoverheid besloten dat ook de buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig opengaat. Dat is goed nieuws!

Wij volgen vanaf 11 mei het protocol van onze branchevereniging ‘heropening kinderopvang’. In het protocol staan algemene maatregelen en wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Per kinderopvanglocatie is er een specifiek plan. Wij handhaven ook na 8 juni alle reeds genomen en benodigde (hygiëne)maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We passen de veiligheids- en hygiënemaatregelen nauwkeurig toe, zodat wij goed letten op de gezondheid van kinderen, medewerkers en u als ouder.

Planning buitenschoolse opvang tot en met 5 juni
Basisschoolleerlingen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school en mogen dan ook weer volgens uw contractdagen naar de buitenschoolse opvang. Tot die tijd gaat uw kind nog voor een deel naar school en komt uw kind(eren) op de schooldagen naar de buitenschoolse opvang.

Graag ontvangen wij van u daarom nog de schooldagen van 2 juni tot en met 5 juni, zodat wij ook deze laatste week na Pinksteren de buitenschoolseopvangdagen kunnen inroosteren. Niet alle scholen hebben aan ons doorgegeven op welke dagen de kinderen naar school gaan, en wat de schooltijden zijn. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Op onze website staat een aangepast aanmeldformulier met deze week in juni dat wij graag voor vrijdag 29 mei van u ontvangen. Hierop kunt u de schooldagen, tijden en de behoefte aan voorschoolse of buitenschoolse opvang aangeven. Precies zoals u dat ook voor de drie weken in mei heeft doorgegeven aan ons.

Studiedagen scholen
Wij horen steeds meer berichten dat sommige scholen extra sluitings- en studiedagen invoeren. Zolang de BSO echter het ritme van de school volgt (dus tot 8 juni) is de BSO niet open tijdens studie-en/of schoolsluitingsdagen van de school. Dit stond ook in onze mail van 28 april. Op deze dagen is er wel noodopvang op reguliere BSO-tijden, dus niet de hele dag. Ook de scholen dienen namelijk open te blijven voor de noodopvang.

Pinksteren
Pinkstermaandag is een nationale feestdag en daarom zijn alle kinderopvanglocaties en basisscholen op maandag 1 juni 2020 gesloten. Ook de noodopvang is tijdens de reguliere openstellingstijden gesloten. De 24/7 noodopvang in Rotterdam is met Pinksteren en op Pinkstermaandag wel geopend.

Uw school heeft nog een pinkstervakantie, hoe werkt dat?
Heeft de school van uw kind(eren) in de eerste week van juni een schoolvakantie ingepland die aan het begin van het schooljaar al in de jaarplanner stond, dan hoeft u het aanmeldformulier niet in te vullen. Wij moeten tot en met 5 juni nog het ritme van de school volgen. Dit betekent dat wij geen buitenschoolse opvang bieden als de school is gesloten. Als extra service bieden wij echter wel vakantieopvang aan u op uw eigen contractdagen. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven bij uw locatie. Uw kind(eren) kunnen dan de hele dag gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Er kunnen geen extra vakantiedagen (tegen betaling) afgenomen worden in deze week.

Flexkids Ouderapp voor alle opvangsoorten
In de brief van 30 april hebben wij aangegeven dat de functionaliteiten weer deels in gebruik werden genomen vanaf 11 mei. Nu wij 8 juni volledig opengaan, kunt u uw kind(eren) vanaf 8 juni weer afmelden en ontvangt u daarvoor zoals voorheen ruiltegoed. Ook kunt u weer extra dagen aanvragen zoals u dat via de ouderapp gewend was. De contractdagen waarop uw kind gebruik maakt van de opvang kloppen weer in de opvangkalender, waardoor deze functionaliteit weer in gebruik is.

De geldigheidstermijn van uw tegoed voor 13 maart is echter (bijna) vervallen. Daarom ontvangt u van ons ter compensatie 20 punten. Dit staat gelijk aan 2 hele dagen dagopvang of 4 middagen buitenschoolse opvang.

Minder weken producten (46, 48 en 49 weken)
Ook kunt u uw vakantieweken per 8 juni voor dit kalenderjaar weer volledig doorgeven via de ouderapp. Let op dat u minimaal 4 weken voor aanvang van de schoolvakantie de vakantieopvang moet bevestigen. Anders gaan wij er automatisch van uit dat u geen gebruik maakt van de vakantieopvang.

Dagopvang en peuteropvang
Vanaf 11 mei komen de kinderen naar de dag- en peuteropvang, zoals u dat contractueel heeft geregeld. Mocht u uw kind nog niet naar de kinderdagopvang of peuteropvang hebben gebracht, omdat u dit spannend vindt vanwege het coronavirus, en wilt u om die reden eerst een gesprek met de locatiemanager, neem dan gerust contact op.

Noodopvang
De noodopvang die wij ouders met vitale beroepen bieden, blijft van kracht, tot 8 juni. Bent u klant en heeft u een vitaal beroep, dan kunt u tot 5 juni gebruikmaken van de noodopvang. Voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang. Wilt u voor de aanvraag van de noodopvang voor het kinderdagverblijf het formulier invullen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in de planning? Heeft u naast de schooldagen ook buitenschoolse noodopvang nodig omdat u een vitaal beroep heeft? Wilt u dit dan aangeven in het BSO-aanvraagformulier? Vul daarvoor de extra dagen en schooltijden in. Zodat wij ook op deze dagen opvang kunnen regelen voor uw kind(eren).

24-uurs en weekendopvang
De door de veiligheidsregio aangewezen locatie in Rotterdam blijft voor ouders met een vitaal beroep vanaf 8 juni voorlopig bestaan. De gemeente is bezig met het verder verfijnen van deze vorm van opvang.

Rekeningnummer voor terugbetaling van deel eigen bijdrage 
Als de facturen vanaf 15 maart door ons automatisch zijn geïncasseerd en niet door u zijn gestorneerd, hoeft u voor de teruggave van het deel vanuit de kinderopvangorganisatie niets te doen. Als u de facturen zelf aan ons heeft betaald en u heeft recht op een teruggave van een deel van de eigen bijdrage vergeet u dan niet, uw bankrekeningnummer aan ons door te geven? Dit kan via Klantcontact & Advies.