Nieuws

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang: wat weten we nu

De Rijksoverheid heeft besloten ouders te compenseren voor de kosten van kinderopvang van 16 maart t/m april 2020. Ook indien u gebruikmaakt van de noodopvang. We zijn nog in afwachting van de juiste spelregels en uitvoering van de definitieve regeling. Wat is wel duidelijk?

Compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang; wat is wel duidelijk

De Rijksoverheid heeft besloten ouders te compenseren voor de kosten van kinderopvang van 16 maart t/m 28 april 2020. Ook indien u gebruikmaakt van de noodopvang.

Voorwaarden voor compensatie

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie, is de voorwaarde vanuit de overheid dat u uw gehele factuur aan ons heeft betaald. De Rijksoverheid geeft aan dat het deel van de kosten volgens de factuur over deze periode, minus de al door u ontvangen kinderopvangtoeslag, aan u zal worden terugbetaald. Momenteel werken onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst Toeslagen en Brancheorganisatie Kinderopvang, de regeling verder uit. Daarom zijn de details nog niet bekend. Wij informeren u zo spoedig mogelijk.

Elke gemeente kiest eigen afhandeling

Op dit moment is helder dat de compensatieregeling ook geldt voor ouders die gebruikmaken van gesubsidieerde opvang (zoals peuteropvang op basis van inkomensafhankelijke ouderbijdrage). Elke gemeente kiest voor een eigen afhandeling. Indien uw gemeente hierover duidelijkheid geeft, ontvangt u van ons bericht.

Houd de F.A.Q op onze websites en de websites van genoemde organisaties in de gaten, daar vindt u de meest gestelde vragen over de regeling.

Administratie

Mocht u vanwege corona-omstandigheden de factuur niet of niet geheel kunnen voldoen, dan vragen wij contact op te nemen met onze afdeling debiteurenbeheer. Zij kunnen met u afspraken maken over de betaling van deze factuur waardoor u recht houdt op de terugbetaling van de eigen bijdrage.

Uw baan verloren?

Wellicht is u dit overkomen. Wij willen u er graag op wijzen dat, indien u uw baan kwijtraakt, u nog minimaal drie maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zo wordt u in de gelegenheid gesteld een nieuwe baan te zoeken en te solliciteren. Vaak is er nog uitloop op deze periode van drie maanden mogelijk. Informeert u daarover bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantcontact & Advies. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 010 251 80 76. Of stuur een e-mail naar klantcontact@kov-bijdehand.nl.