Home

Alle BSO’s gaan 19 april weer open!

Goed nieuws! Eindelijk is het zover, alle BSO-locaties mogen weer open! Wij gaan per 19 april weer open. Wat houdt dit in?

Buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 19 april mogen alle kinderen weer naar de buitenschoolse opvang (BSO). Op alle contractdagen van de kind(eren). Natuurlijk zorgen we voor alle nodige (hygiëne)maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De pedagogisch medewerker haalt de kinderen, zoals gewoonlijk, op bij de basisschool. We vormen vaste groepen van kinderen en medewerkers. Deze houden we ook bij activiteiten en het buitenspelen aan. Zo zorgen we voor maximale veiligheid voor kinderen en medewerkers. We noemen dit ‘bubbels’.

Nieuwe spelregels

Bij het openen van de locaties van de BSO gelden nieuwe spelregels vanuit de Rijksoverheid. Alle locatiemanagers en het personeel zijn hierover geïnformeerd. Bij een eventuele besmetting binnen een ‘bubbel’ moet de hele ‘bubbel’ in quarantaine. Deze quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat degene met corona voor het laatst in de ‘bubbel’ is geweest. Kinderen kunnen zich na 5 dagen laten testen. Dit is vrijwillig. Als de test negatief is mogen ze uit quarantaine en weer naar de BSO komen. Kinderen die zich liever niet laten testen mogen na 10 dagen weer naar de BSO als zij geen klachten hebben. Indien zich onverhoopt een besmetting voordoet, informeren wij u natuurlijk direct via uw locatiemanager. De beslisboom geeft aan wanneer een kind wel/niet kan komen bij een neusverkoudheid.

Flexkids Ouderapp

Vanaf maandag 19 april werkt de Flexkids Ouderapp weer zoals gewoonlijk. Zijn er bijzonderheden die wij moeten weten over een kind? Wij horen ze graag. Stuur een berichtje via de ouderapp of neem contact op met de pedagogisch medewerker. Kinderopvang BijDeHand kijkt er enorm naar uit om u en de kinderen weer in goede gezondheid te zien!