Nieuws>

Drumtastische opening IKC Cornelis Haak

17 mei 2019

Roffelend is op 8 mei onder begeleiding van Drumtastic het nieuwe Intergrale Kindcentrum Cornelis Haak in Rotterdam geopend. Een feestelijke ochtend, waarbij de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 een swingende workshop kregen van Drumtastic. De kinderen van de peuteropvang, de dagopvang en de kleuterklassen konden bovendien genieten van een spetterende poppenkastvoorstelling. Ook het nieuwe gevelbord en het nieuwe logo werden onthuld.

IKC Cornelis Haak

IKC Cornelis Haak is een integraal kindcentrum. Dit is een type voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen gecombineerd worden onder één dak met een integrale visie. Onderdeel van IKC Cornelis Haak zijn basisschool Cornelis Haak, peuteropvang Woelwater van BijDeHand en kinderopvang en dag- en buitenschoolse opvang van Kinder Service Hotels.

Samen een Integraal kindcentrum

De samenwerking tussen de verschillende organisaties zorgt ervoor dat kinderen een samenhangend aanbod krijgen, dat ook nog eens de hele dag beslaat: onderwijs, ontspanning, samenwerken en leren vinden er plaats. Joy Naumann, locatiemanager bij BijDeHand, is vol lof: “Tijdens de opening werd het heel duidelijk, wij doen dit samen. Spelen, leren, groeien, allemaal samen! Met een rap lieten de kinderen het weten; Bij ons IKC doet iedereen mee! Oké? Oké!”. Een integraal kindcentrum maakt het makkelijker om de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen te realiseren. Dit helpt vervolgens bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. Ouders worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling en het welbevinden van hun eigen kind, maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten of projecten. Het motto is immers om het samen te doen.