Nieuws

Een laatste corona-update

De afgelopen periode hebben wij u op de hoogte gehouden van alle maatregelen en bijkomende aanpassingen als gevolg van het coronavirus. Inmiddels is een nieuwe fase aangebroken. Na de volledige openstelling van de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de aangepaste buitenschoolse opvang op 11 mei, zijn we vanaf 8 juni op alle locaties weer regulier open. Op enkele plekken zijn de openingstijden voor de buitenschoolse opvang nog afgestemd op de afwijkende tijden die sommige basisscholen hanteren, maar op de meeste locaties kunnen kinderen weer in hun vertrouwde ritme naar de BSO. Hopelijk is de roerige periode afgesloten en komen we in een rustigere tijd waarin we weer langzaam teruggaan naar ‘normaal’.

Noodopvang

Het volledig heropstarten van onze dienstverlening gaat gepaard met het afbouwen van de noodopvang. Vanaf 8 juni beperkt de noodopvang zich alleen nog maar tot de opvang van kinderen van mensen die werkzaam zijn in de zorg. De noodopvang is dan alleen nog bedoeld voor opvang buiten de reguliere opvangtijden (avonden, nachten en weekenden). Concreet betekent dit dat deze mensen terecht kunnen op de daartoe aangewezen locaties waar nu de 24-uurs opvang wordt geleverd. We zijn enorm trots op alle medewerkers die zich de afgelopen periode hebben ingezet om de noodopvang mogelijk te maken.

Einde compensatieregeling

Met de terugkeer naar de situatie van de reguliere opvang eindigt ook de compensatieregeling zoals die door de Rijksoverheid is geboden.

Kinderen in kwetsbare situaties

De extra openstelling voor kinderen uit kwetsbare gezinssituaties (= noodopvang) is niet meer mogelijk. Kinderen uit kwetsbare gezinnen die toch opvang nodig hebben, kunnen bij ons terecht met een sociaal-medische indicatie op de reguliere locaties of op locaties die speciaal daartoe zijn ingericht (Plusopvang).

Peuteropvang

Hoewel we in de afgelopen periode veel hebben gedaan om kinderen thuis te stimuleren in hun ontwikkeling, hebben sommige kinderen onze begeleiding in hun ontwikkeling toch gemist. Met name de kinderen die onze programma’s voor Voorschoolse Educatie volgen. Met gemeenten zijn we in gesprek over hoe we in de komende periode extra kunnen investeren om mogelijke achterstanden in te lopen, zodat iedereen met het juiste basis taalniveau kan instromen in het onderwijs.

Toegang tot de locaties

Uiteraard blijven de preventieve maatregelen op locaties van kracht zoals die in de afgelopen periode ook golden. Hierin volgen wij nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM. U bent over de locatie-specifieke maatregelen geïnformeerd door uw locatiemanager. Voor de aanwezigheid op de locaties geldt dat stagiaires, pedagogische coaches en zorgcoördinatoren nauw betrokken zijn bij de uitvoering; daarom mogen zij gedurende openingstijden aanwezig zijn. Locatiebezoeken die geen relatie hebben met de dagelijkse uitvoering van ons werk, laten wij zoveel mogelijk buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden.

Bij gezondheidsklachten

De RIVM-richtlijnen schrijven voor dat iedereen met verkoudheidsklachten thuisblijft. Dit geldt ook voor de kinderen. Om de kinderen, het personeel en ouders zo goed mogelijk te beschermen, mogen wij kinderen met verkoudheidsklachten niet toestaan op de locaties.

Onze medewerkers 

Medewerkers met klachten die kunnen wijzen op besmetting, worden getest bij de GGD. Binnen 48 uur is duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een besmetting. Bij een vermoeden van besmetting worden medewerkers preventief uitgeroosterd totdat de uitslag bekend is. Wij volgen hierin de aanwijzingen van de GGD op.

Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd op de locaties?

Iedereen heeft deze uitzonderlijke tijd anders beleefd. Bijzondere initiatieven kwamen van de grond en de saamhorigheid was groter dan ooit. Zo werden er op alle locaties mooie manieren bedacht om de kinderen ook thuis te bereiken door bijvoorbeeld voorlezen op film en het delen van activiteiten om thuis te doen. En onze website www.leukekinderactiviteiten.nl werd gevuld met leuke ideeën, challenges en filmpjes. Zo hielden we voornamelijk via social media en de Flexkids Ouderapp contact met u en de kinderen.

Vakantieprogramma

De zomervakantie komt steeds dichterbij. Dat betekent dat het vakantieprogramma ‘teQ houdt van Holland’ van start gaat. Normaal gesproken is de vakantie een periode waarin we veel uitstapjes maken en leuke dingen doen met de kinderen. Bij het samenstellen van de activiteiten voor dit vakantieprogramma is natuurlijk rekening gehouden met alle maatregelen die van kracht zijn vanuit de Rijksoverheid en de voorschriften van het RIVM. Gelukkig hebben we veel suggesties ontvangen, waarvoor dank! Deze activiteiten zijn goed te gebruiken op de locaties. Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen een geweldige vakantietijd beleven!

Wij wensen iedereen veel plezier en een hele fijne zomer.