Nieuws>

Extra peuteropvang tijdens de zomervakantie

22 juli 2020

Kinderopvang BijDeHand biedt peuters van de voorschoolse opvang deze zomer extra peuteropvang aan. Een aantal locaties gaat twee weken in de zomervakantie langer door.

De landelijke subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020/2021’ maakt het mogelijk om deze extra uren gratis aan te bieden. Op die manier kunnen de peuters inhalen wat ze tijdens de coronacrisis gemist hebben. Zoals bijvoorbeeld het contact met andere kinderen en het spelenderwijs leren.

Een mooi compliment

Ouders hebben zelf aan kunnen geven of zij gebruik wilden maken van de extra weken peuteropvang in de zomervakantie. In de periode dat de peuteropvang gesloten was, hebben we uiteraard wel contact met de ouders en peuters gehouden. Zo ontwikkelden we onder andere ‘Thuisactiviteiten voor (VE) peuters’ dat verspreid is onder alle ouders, ook voor peuters zonder een indicatie extra spelen en leren. Een wekelijks aanbod met verschillende peuteractiviteiten die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen, net zoals dat op de peuteropvang ook gedaan wordt. Met diverse thema’s en activiteiten. We zijn blij dat we dit de peuters kunnen aanbieden met deze subsidie.

Extra aandacht

Alleen peuters met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor de extra weken peuteropvang. Het is belangrijk dat deze peuters extra aandacht krijgen als het gaat om bijvoorbeeld taalontwikkeling. We bieden tijdens de twee zomerweken een aanbod zoals we dat normaal ook doen; dus alle activiteiten worden binnen een thema aangeboden dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter. Hierbij besteden we extra veel aandacht aan taal; woordenschatuitbreiding door het zingen van liedjes, het voorlezen van boekjes, maar ook leren kinderen onderling spelenderwijs van elkaar.