Home

Antroposofische opvang

Zoekt u antroposofische opvang voor uw kind? Kinderopvang BijDeHand heeft verschillende locaties voor peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO. Kinderen van alle culturen en geloofsovertuigingen zijn welkom.

Kinderen worden wie ze zijn

Kinderen hebben vrijheid en vriendelijke ondersteuning nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Volgens die visie werken de pedagogisch medewerkers. Dat betekent bijvoorbeeld voor de kinderen die bij ons komen, dat ze worden uitgedaagd om zelf na te denken wat ze willen doen.

Leven met het ritme van de natuur

Het opkomen en ondergaan van de zon. De lente die overgaat in de zomer. Het leven heeft een ritme. In de antroposofie is veel aandacht voor de natuur en de seizoenen. In de kinderopvang zijn dat ook de thema’s waarmee we werken. We maken seizoenstafels en we vieren de antroposofische jaarfeesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Sint Jan en Sint Maarten.

Zintuiglijkheid bij kinderen

De antroposofie gaat ervan uit dat kinderen zich ontwikkelen in fases van ongeveer zeven jaar. In de eerste fase zijn kinderen heel gevoelig voor zintuiglijkheid. Daarom kiezen we voor natuurlijke en kwalitatieve materialen zoals hout, wol, linnen. Zowel voor het speelgoed als voor de inrichting van onze locaties. Het eten is biologisch. Ook gaan we iedere dag naar buiten. De meeste locaties hebben een eigen buitenterrein of zitten in de buurt van een natuurspeeltuin.

Onze locaties voor peuteropvang en kinderdagverblijf

Onze BSO’s