Home

Buitenschoolse opvang

Kom na school spelen bij de BSO van BijDeHand! Wij zijn er voor alle basisschoolkinderen, van 4 tot 13 jaar. Vrije tijd en plezier, daar gaat het om.

Wat doet uw kind graag na school?

Lekker sporten of een spelletje doen? Muziek maken of koken? Creatief bezig zijn of juist technisch? Of vindt uw kind het fijn om rustig een boek te lezen? Ieder kind is anders, dat begrijpen wij heel goed. Daarom zijn onze activiteiten en ons speelgoed afgestemd op de wensen van de kinderen. We werken met themajaren zoals Water, Body & Brains of Wondere Wereld. Ons doel? Alle kinderen belevenissen meegeven waar ze later met plezier aan terugdenken. Dat was een toffe tijd op de BSO!

Een bijzonder programma in de vakantie

Komt uw kind in de vakantie ook? Top! Dan hebben we de hele dag! Met storytelling en imagineering vertellen we een verhaal dat als een rode draad door de vakantie loopt. Een heel nieuwe beleving, waar we allerlei activiteiten aan kunnen koppelen. Voor ieder kind, voor iedere leeftijd. En natuurlijk is er altijd tijd voor uw kind om even vrij te spelen.

In het ritme van het kind

Bij de BSO is de dag altijd gebaseerd op een vast ritme. Dat vinden de kinderen prettig. Nadat de kinderen aankomen, eten we samen fruit. Dan kunnen de kinderen vertellen hoe hun dag was, rustig omschakelen. Wat ze daarna doen mogen de kinderen zelf weten: meedoen aan een georganiseerde activiteit of iets anders kiezen. Tijd voor huiswerk met begeleiding is er natuurlijk ook.

Meepraten en samen beslissen

Wat boeit de kinderen nu écht? Dat weet niemand beter dan… juist. Daarom laten we de kinderen meedenken over allerlei zaken. Denk aan de inrichting van de ruimte, de aanschaf van spelmateriaal en het activiteitenaanbod. Kinderparticipatie noemen we dat. Goed voor de zelfstandigheid.

Hoe het werkt op de BSO

De BSO’s van BijDeHand werken samen met de scholen bij u in de buurt. Steeds vaker maken onze locaties onderdeel uit van een Integraal Kindcentrum. Ieder kind heeft een eigen mentor. Dat werkt prettig voor u en uw kind.

Alle BSO’s van BijDeHand zijn open in de middag, na schooltijd. Op de meeste locaties bieden we ook voorschoolse opvang. U kunt uw kind dan vaak al vanaf 7:00 brengen. Het ontbijt zit in de prijs en we eten natuurlijk gezellig aan tafel met elkaar. Alle vakanties zijn we open met uitzondering van de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag. En heeft school een studiedag? Ook dan kunt u op ons rekenen.

Het brengen naar en halen van school is prima geregeld. Bij sommige scholen worden de kinderen lopend opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Bij andere locaties worden de kinderen opgehaald in één van onze supergave bussen. Heeft u ze al gezien? En is uw kind oud genoeg om zelf naar de BSO te fietsen? Dan spreken we dat met u af.

Bent u benieuwd naar een BSO bij u in de buurt?

De beste indruk krijgt u natuurlijk door een kijkje te nemen. Bel of mail even met de locatie voor een afspraak. U bent van harte welkom.