Home

Integraal Kindcentrum

Eén pedagogische visie. Eén team. Eén plan. In een Integraal Kindcentrum (IKC) werken de basisschool, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf, de peuteropvang en allerlei andere partners rondom het kind met elkaar samen. Vaak zelfs in één pand. Een aantal locaties van Kinderopvang BijDeHand maakt onderdeel uit van een IKC.

Een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en vrije tijd

Kinderen ontwikkelen, leren en ontmoeten elkaar gedurende de hele dag in een vertrouwde en uitdagende omgeving. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers leren kinderen gedurende langere tijd kennen en werken nauw met elkaar samen. Verschillende expertises werken zo samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen.

De IKC’s waar wij onderdeel van uitmaken: