Home

Oudercommissie

BijDeHand is een professionele organisatie voor kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen uw kind, maar ook u deze tijd als plezierig ervaart. Als ouder heeft u uiteraard ook invloed op de opvang van uw kind.

Waarom een oudercommissie?

BijDeHand neemt de inspraak van ouders serieus en vindt het belangrijk dat op iedere locatie een oudercommissie actief is. Een oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en hun ouders op een locatie. Daarbij gaat het onder andere over onderwerpen als kwaliteit en hygiëne op de locaties of de hoeveelheid pedagogisch medewerkers per groep. Ook is de oudercommissie een belangrijke schakel in de communicatie tussen ouders en de leiding van de locatie.

De oudercommissie kan invloed uitoefenen op het beleid en laat haar stem horen in de centrale ouderraad van BijDeHand. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol in het organiseren van activiteiten op de locaties van BijDeHand.

Centrale ouderraad

BijDeHand heeft ook een centrale ouderraad waarin alle locaties vertegenwoordigd mogen zijn. De lokale oudercommissies kunnen de centrale ouderraad machtigen om namens hen advies te geven over bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage of over het pedagogisch beleid. De centrale ouderraad vergadert minimaal twee keer per jaar met de regiomanager.

Actief meedenken?

Heeft u vragen? Wilt u een bijdrage leveren of wilt u actief deelnemen aan de oudercommissie van uw locatie? Neem dan contact op met de locatiemanager of met een van de pedagogisch medewerkers en vraag naar de mogelijkheden. We hechten veel waarde aan uw mening.