Home

Peuteropvang

Is uw kind 2 jaar geworden? Dan mag het naar de peuteropvang. Spelen en plezier maken met andere kinderen is ontzettend goed voor de ontwikkeling van een kind. U kunt uw kind al inschrijven zodra het 1 jaar is geworden.

Kom gerust zelf eens kijken op één van onze locaties

U en uw peuter zijn van harte welkom om een ochtend mee te draaien met de groep. Dan maakt u gelijk kennis met de gediplomeerde en gecertificeerde pedagogisch medewerkers. U kunt al uw vragen stellen. U ziet hoe een ochtend bij ons verloopt en of uw peuter het leuk vindt. U kunt vaker meedoen of meehelpen als u dat leuk vindt. We organiseren allerlei ouder-kindactiviteiten en themabijeenkomsten.

Goed voorbereid naar de basisschool: eerst naar groep 0

Voordat uw kind naar groep 1 gaat, kan het bij ons naar groep 0. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een achterstand bij het begin van de basisschool van invloed is op kansen in het verdere leven. Met onze Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodes bieden we peuters een uitstekende start. Het programma bestaat uit twee of vier ochtenden per week. Met de school waarmee de peuteropvang samenwerkt, wordt de pedagogische werkwijze afgestemd. Op die manier is er sprake van een doorgaande lijn van peuteropvang naar basisschool.

Extra aandacht voor taal- en rekenontwikkeling

Een peuter in de schoolbanken? Welnee. Uw kind doet allerlei spelletjes en knutselt erop los. Ongemerkt ontwikkelt het tijdens het spelen allerlei vaardigheden. Zoals sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden. In het programma is ook veel aandacht voor taal- en rekenontwikkeling. We werken hierbij in kleine groepjes. En op iedere locatie is een hbo-coach aanwezig: een pedagogisch medewerker die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling volgen wij met het programma KIJK!. Zo kunnen we u precies vertellen hoe het met uw peuter gaat! We houden u op de hoogte in onze tienminutengesprekken,

Soms is er een vergoeding mogelijk in de vorm van gratis dagdelen

U heeft hiervoor een verwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de zogenaamde indicatie ‘Spelen en leren’. Kinderen met een verwijzing van het CJG hebben voorrang en komen vier dagdelen naar onze peuteropvang. U hoeft voor deze vier dagdelen maar twee dagdelen te betalen. Bij het CJG kunt u hier meer informatie over krijgen.