Home

Kinderopvang plus

Kinderen die naar de kinderopvang plus komen, hebben net wat extra aandacht nodig. Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelf of verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Onze plusopvang is een fijn en passend alternatief waar we die extra zorg voor uw kind kunnen bieden.

Uw kind is van harte welkom bij ons

Wij zitten in de wijk Hillegersberg-Schiebroek. De plusopvanglocaties zijn kinderdagverblijf Het Ritme en BSO Het Ritme. Op deze locatie komen kinderen met een beperking vanaf 3 maanden tot en met 13 jaar.

Opvang in kleinere groepen

Bij ons is er voldoende aandacht en begeleiding voor ieder kind. In de plusgroep zitten maximaal twaalf kinderen. Per groep zijn er twee pedagogisch medewerkers, waarvan één met een afgeronde hbo-opleiding. Zij worden ondersteund door een zorgcoördinator. Iedere groep heeft zijn eigen rustige basisplek met vaste speelplekken.

Heeft uw kind extra zorg nodig?

Zorg, opvang en scholing kunt u bij ons gemakkelijk combineren. We hebben korte lijnen met de orthopedagoog en ons Pedagogisch Expertisecentrum bij de SWKGroep. Ook werken we nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs en hulpverlenende instanties zoals de wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Lucertis, Enver, Pameijer, ASVZ, Gemvia – SVG groep en De Buitenwereld.

Wordt kinderopvang plus vergoed?

Meestal betaalt u een eigen bijdrage en krijgt u de rest vergoed. Deze vergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie en afspraken met de gemeente. Dat geldt ook voor het vervoer.

  • Werkende en schoolgaande ouders hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
  • U krijgt een deel vergoed als u een sociaal-medische indicatie (SMI) Plusplaats van GGD Rotterdam heeft. Lees meer over SMI Plus.
  • Krijgt u bijzondere bijstand, dan wordt de eigen bijdrage volledig vergoed door de sociale dienst.
  • Komt u niet uit Rotterdam dan gelden er andere tarieven en afspraken. Wanneer u in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u een deel van de kosten ook uit het PGB betalen.

Let op: omdat plusopvang een specifieke opvang is, kunt u de rekentool niet gebruiken voor het berekenen van uw persoonlijke opvangkosten. Neem contact met ons, dan berekenen we graag voor u wat de kosten zijn. Dit zijn onze tarieven.