Home

20 november: Internationale dag van de Rechten van het Kind

20 november 2021

“Ik heb het recht grootgebracht te worden, zonder dat ik kleingehouden word”.

Op 20 november vieren we ieder jaar de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Er zijn dan allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

Op 20 november 1989 namen UNICEF en de Verenigde Naties een verdrag aan waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulp- en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren.

De rechten van het kind in de kinderopvang

Wat voor rechten zijn er? Bijvoorbeeld het recht op een veilig en gezond leven, het recht op spelen en het recht op een eigen mening. Ook binnen onze organisatie zorgen we dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben.

Het recht op een veilig leven

Zo bieden wij kinderen een veilige omgeving. Fysiek en emotioneel veilig. Want dat is de basis om te kunnen ontwikkelen en groeien. Onze opvang is een plek waar gespeeld kan worden. Waar ervaringen kunnen worden opgedaan en van alles ontdekt kan worden.

Het recht op spelen

Spelen is een van onze vijf pedagogische uitgangspunten, binnen onze pedagogische visie ‘Samen de Wereld Kleuren’. Want spelen is zeer belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor de ideale omstandigheden voor kinderen om te spelen. En daardoor te ontwikkelen, elke dag weer. Door kansen te grijpen, passende activiteiten aan te bieden en door het creëren van een uitdagende speel-leeromgeving!

Het recht op een eigen mening

Ook participatie is een pedagogisch uitgangspunt. Kinderen hebben recht op een eigen mening. En ook op informatie en om betrokken te worden bij wat hen aangaat. En ze hebben het recht om gehoord te worden, om bij te dragen aan de sociale groep of gemeenschap en om aan de groep of gemeenschap deel te nemen: geen enkel kind hoort buitengesloten worden. Daar staat onze organisatie voor!