Home

Een fijn thuis voor iedereen, dichterbij dan je denkt

15 november 2021

Van 15 tot en met 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling 2021. Met dit jaar als thema: ‘…dichterbij dan je denkt’. Tijdens deze week gaat er landelijk veel aandacht uit naar de grootte van het probleem kindermishandeling en waar het vandaan komt. Maar vooral ook naar wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. In de buurt worden activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen.

SWKGroep Kinderopvang
Op de kinderopvangorganisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep is er altijd aandacht voor het signaleren van kindermishandeling. En bespreekt het personeel de signalen. Bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld melden wij dit. Dat zijn we ook verplicht om te doen. En we informeren de ouders bij de eerste signalen. Hierin werken we samen met externe partners, zoals het CJG en het Wijkteam.

Protocol
Onze pedagogisch medewerkers werken aan de hand van een protocol. Het protocol geeft stapsgewijs aan hoe je kindermishandeling of huiselijk geweld meldt. Pedagogisch medewerkers krijgen hierin regelmatig training. Ons team van zorgcoördinatoren ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de verschillende stappen van de meldcode. Ook bij een vermoeden van misbruik door een beroepskracht of grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling, werken wij volgens het protocol.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk dan op de website.

Vragen
Heeft u vragen over het protocol, de meldcode of de zorgstructuur van uw kinderopvanglocatie? Dan kunt u terecht bij uw locatiemanager.