Home

Observeren met KIJK!

Kinderopvang BijDeHand maakt gebruik van de observatiemethode KIJK!. Wij volgen hiermee de ontwikkeling van uw kind op de voet. Aan de hand van observaties kunnen we precies zien hoe en op welke manier uw kind zich ontwikkelt.

Onze bevindingen delen wij met u

We zien elkaar minimaal één keer per jaar tijdens een oudergesprek. Daarnaast houden wij u op de hoogte tijdens de breng- en haalmomenten. Want observeren gebeurt natuurlijk elke dag!

We bieden uw kind een passend aanbod door te observeren met KIJK!

Door de observaties kunnen we de kinderen een uitdagend aanbod bieden. Een aanbod dat past bij hun ontwikkeling en interesses.

Overdracht naar basisschool

De bevindingen van KIJK! kunnen we, als u dat goed vindt, ook gebruiken voor de overdracht naar de basisschool. Zo krijgt de nieuwe leerkracht van uw kind een goed beeld van zijn of haar totale ontwikkeling.