Home

Hand in hand – Week van de Opvoeding

Wat is er fijner dan met je kinderen hand in hand te lopen door het bos, samen genieten van paddenstoelen, de herfstkleuren en de heerlijke geur van de herfst? Dan rennen ze weer vooruit, los van jou, en gaan op onderzoek. Ze speuren naar takken, kastanjes en eikeltjes. Dat is zo typisch voor ouder zijn. Het ene moment dichtbij, het andere moment weer wat meer afstand. Als een harmonica.

Lichamelijk contact

Je baby met zijn handje op jouw lijf, hoe nabij is dat! Van lichamelijk contact groeit je baby. Na verloop van tijd rolt je baby en voor je het weet heb je een lopende dreumes. Mooi om te zien dat je dreumes op onderzoek uitgaat en los komt van jou. De wijde wereld roept! Toch komt je kind gedurende zijn hele ontwikkeling steeds weer terug. Hij zoekt je hand wanneer het spannend wordt, wanneer hij voor het eerst naar de peuteropvang of naar school gaat, en wanneer het schoolreisje of het verjaarsfeestje toch best spannend is. Als ouder reik je vast ook regelmatig je hand uit naar je kind in de vorm van een compliment, een steuntje in de rug, een luisterend oor. Juist dit samenspel kenmerkt de opvoeding.

Samen bereiken we meer

Het is ook goed wanneer mensen die betrokken zijn bij je kind, de handen ineenslaan. Dat geeft een veilige basis voor je kind: ouders, pedagogisch medewerkers, de buurvrouw, coach of oma. Het gezegde: ‘It takes a village to raise a child’ geeft zo mooi aan dat ouders het niet alleen hoeven te doen: samen, hand in hand, komen we namelijk verder. Ieder begeleidt het kind stap voor stap vanuit zijn eigen expertise en rol.

Ouderavonden bij Kinderopvang BijDeHand

Daarom worden bij Kinderopvang BijDeHand in deze ‘Week van de Opvoeding’ drie ouderavonden georganiseerd met als thema: Samen kijken naar kinderen. Juist om met elkaar die verbinding te maken. Maar u kunt, naast deze avonden, natuurlijk altijd terecht bij onze medewerkers voor vragen of advies bij de opvoeding.