Bereken uw netto kosten voor 2019

Bereken uw netto kosten voor 2019
locaties De Vlinder en De Vuurvlinder

Voor de locaties Het Peuterhuis en De Toverfluit (& dependance) kunt u hier uw kosten berekenen.

Voor alle andere locaties kunt u hier uw kosten berekenen.

Algemene gegevens
Heeft u een toeslagpartner?

Toeslagpartner

Als u een echtgenoot heeft of een geregistreerde partner, is dat uw toeslagpartner.
Heeft u die niet, dan kan iemand anders die ook op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn.
U moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een huisgenoot die uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
  • U heeft bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten met een huisgenoot.
  • U heeft samen een kind.
  • Eén van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U leeft samen met iemand die vorig jaar ook al uw toeslagpartner was.
  • U bent pensioenpartners.
  • U heeft samen een koopwoning en bent samen aansprakelijk voor de hypotheek.

Let op! De voorwaarden in deze lijst gelden ook als u samenwoont met een kind, ouder, broer of zus. Ze staan op volgorde van belangrijkheid. Dus woont u bijvoorbeeld met twee mensen in één huis en heeft u met de één een kind en met de ander een koopwoning? Dan is degene met wie u een kind heeft, uw toeslagpartner.
Toetsingsinkomen per jaar

Toetsingsinkomen


Uw gezamenlijk toetsingsinkomen is alles wat u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners samen in één jaar aan inkomsten heeft, zoals een salaris en/of uitkering. Heeft u meerdere werkgevers dan zijn alle loonstroken van toepassing.
Uw toetsingsinkomen kunt u berekenen op de site van de belastingdienst met de "Rekenhulp toetsingsinkomen".

De berekeningen in deze rekenhulp zijn gebaseerd op het loonbegrip 2019. Indien u een berekening wilt laten uitvoeren met het loonbegrip uit 2018, kunt u contact opnemen met onze afdeling IPK.

Partner 1: Aantal werkuren per week

Werkuren

Vanaf januari 2012 is het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, vermeerderd met 40% voor kinderen tot 4 jaar (dagopvang); in totaal dus 140% van het aantal gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar (buitenschoolse opvang) is het recht beperkt tot de helft daarvan, namelijk 70% van het aantal gewerkte uren.

Bij beide percentages is rekening gehouden met onder andere reistijd. Schooltijduren en tussenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Het maximum aantal van 230 uur geldt voor alle opvangsoorten (kinderdagverblijf en gastouderopvang) samen.
Partner 2: Aantal werkuren per week
Opvanggegevens
Kind 1
Soort opvang:
Staat uw product er niet bij of heeft u een combinatie van producten? Wij helpen u graag en maken voor u een berekening op maat. Tel. 010 - 251 80 76
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Aantal weken
Uren opvang per dag
Aantal dagen per week
Uren opvang per dag:
Schoolweken
Vakantieweken
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Staat uw product er niet bij of heeft u een combinatie van producten?
Wij helpen u graag en maken voor u een berekening op maat. Bel ons op telefoonnummer 010 - 251 80 76

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
De berekeningen zijn opgesteld op basis van gegevens van de klant, de juistheid van de aangeleverde gegevens is niet geverifieerd.

versie 4.57