Wel of niet helpen met huiswerk?

Mijn zoon van 10 zit in groep 7. Hij krijgt regelmatig huiswerk mee van school. Ik vind het lastig hoe ik hier als ouder mee om moet gaan. Moet ik hem vragen of hij huiswerk heeft? Zal ik het samen met hem doen of is het nu al belangrijk dat hij dit zelf regelt?

Verantwoordelijkheid naar draagkracht

Uw zoon is 10 en krijgt waarschijnlijk dit jaar voor het eerst meer huiswerk. Ga eens met de leerkracht in gesprek over het doel van dit huiswerk: laten ze uw kind wennen of heeft hij wellicht extra oefening nodig? Dat bepaalt namelijk ook uw aanpak. Welke adviezen geeft de leerkracht aan de ouders hierover?

Elk kind is weer anders

Het ene kind gaat er georganiseerd mee aan de slag terwijl het andere kind gelijk gaat voetballen. Daardoor gaat het huiswerk wellicht ongezien de volgende dag weer mee naar school. Elk kind vraagt dus een andere aanpak. Het onthouden, prioriteiten stellen, een plan maken. Het zijn allemaal vaardigheden die uw kind zich eigen aan het maken is.

U kunt uw kind ondersteunen

Hoe? Door bijvoorbeeld een vast moment op de dag te reserveren voor klusjes die even gedaan moeten worden. Dit kan huiswerk zijn en op een andere dag helpen de tafel te dekken. Zo ontstaat er een ritme. Ook kan het dagelijks samen uitpakken van de tas helpen. Het huiswerk komt dan vanzelf tevoorschijn. Of plak een memobriefje op zijn plek waar hij graag speelt. Wanneer het huiswerk wordt gemaakt, toon dan interesse op een ontspannen manier: “Lukt het? Vind je het moeilijk of makkelijk? Zal ik je op weg helpen?” Huiswerk maken in de ruimte waar u ook bent, is prettig voor uw kind.

Uw kind mag fouten maken

De grootste valkuil is dat u het overneemt (mooier maken, regie pakken) en hiermee uw kind dus de kans ontneemt fouten te maken. Van fouten leren ze namelijk veel! En de boodschap die u geeft, is dan eigenlijk: ‘Je kunt het niet zelf’ of ‘ik wil dat je de beste bent’. Deze boodschappen staan de ontwikkeling van een gezonde leerhouding in de weg.