Over BijDeHand

Waar wij voor staan

Kinderopvang is een onderdeel van de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Daarvan zijn wij ons bewust. Wij zorgen voor een pedagogisch verantwoorde, veilige en warme omgeving, waarbinnen uw kind zich geborgen en plezierig voelt. En dat maakt ons BijZonder BijDeHand!

Missie

Opvoeden, ontzorgen, opvangen.

Visie

BijDeHand levert creatieve oplossingen door meer dan gemiddeld te presteren, moreel verantwoord te handelen, vernieuwend en grensverleggend te zijn en durft met afstand te kijken naar haar eigen organisatie.