Beleid

Opvangen en begeleiden

Opvangen en begeleiden van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen die kinderen doormaken in hun eerste levensjaren zijn zeer belangrijk voor hun toekomst. Uw kind staat centraal! En dat ziet u terug in ons pedagogisch handelen, ons pedagogisch beleid, ons kwaliteitssysteem en de hoge veiligheidsnormen en eisen die we hanteren op locatie.

Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? En hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen? Dat vindt u terug in ons pedagogisch beleid. Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan waarin we laten zien hoe de locatie er in de praktijk invulling aan geeft. U kunt deze opvragen bij de pedagogisch medewerkers op de locatie.
Pedagogisch beleid 0 tot 15 jaar

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze pedagogische visie 'Samen de Wereld kleuren'.
Pedagogische visie 'Samen de Wereld Kleuren'

Pedagogisch kader

Een belangrijk initiatief van het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang is het 'Pedagogisch kader'. Het is een leidraad voor kwaliteit binnen de kinderopvang. Het geeft een overzicht van de praktijkervaring, aangevuld met wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van kinderen. Het Pedagogisch Kader betekent voor BijDeHand een belangrijke impuls om de pedagogische kwaliteit verder vorm te geven. Daarbij coachen en ondersteunen wij onze pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Veiligheid

Als het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico's. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker weet dat u uw kind met een gerust hart bij BijDeHand kunt brengen. Al onze locaties voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD controleert ons hierop. Ook is er ruime aandacht voor de emotionele veiligheid van waaruit kinderen de wereld ontdekken. We volgen kinderen nauwgezet in hun ontwikkeling. De inspectierapporten van de GGD vindt u bij de locaties.