Kwaliteit

Gediplomeerde medewerkers

Kwaliteit begint bij de medewerkers! Zonder hun liefde voor het vak kunnen we kinderen niet die zorg bieden die ze ook echt nodig hebben. Onze pedagogisch medewerkers zijn allen gediplomeerd conform de wet- en regelgeving, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag en worden voortdurend bijgeschoold. De manier waarop wij werken, bepaalt de kwaliteit. We luisteren actief naar elkaar, naar de kinderen en naar de ouders.

HKZ-keurmerk

Wij gaan een stapje verder om deze kwaliteit te borgen. Verder dan de basiseisen die vastliggen in de Wet kinderopvang. Wij voldoen ook aan de aanvullende kwaliteitseisen van HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).