Máximaal

Een bijzondere samenwerking als basis voor het eerste integrale kindcentrum in Rotterdam

Op 24 augustus 2015 hebben wij de deuren van Máximaal geopend. Ons unieke integrale kindcentrum Kinderopvang, Onderwijs en Zorg aan de Aleyda van Raephorstlaan. Dit is het eerste integrale kindcentrum in Rotterdam. Binnen Máximaal bundelen drie verschillende partijen hun krachten en delen zij hun expertise. Kinderopvang BijDeHand, St. Mattheusschool en Pameijer.

Zorg in één kindcentrum
Binnen Máximaal worden reguliere kinderopvang en kinderopvang plus (0 tot 12 jaar) gecombineerd met het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren (4 tot 20 jaar) en met dagbesteding voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (2 tot 18 jaar). Kinderen met en kinderen zonder beperking, samen in één kindcentrum! Met elkaar zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde die deze combinatie heeft voor de ontwikkeling van deze kinderen op de korte en de langere termijn. De kinderopvang vervult een belangrijke vroeg-signaleringsfunctie waardoor tijdige interventie binnen een vertrouwde omgeving mogelijk wordt.

Efficiënte zorg
Máximaal levert de infrastructuur voor integrale zorg voor alle kinderen en jongeren. De zorgdiensten worden in dit centrum gebundeld en gecombineerd, waarbij naast het management ook CJG, schoolmaatschappelijk werk, Remedial Teaching, orthopedagoog, psycholoog en specialisten voor logopedie, fysiotherapie en caesartherapie voorhanden zijn. De korte communicatielijnen en gebundelde knowhow zorgen voor optimale efficiëntie.

Een tweede thuis
Máximaal is een bijzonder centrum voor Rotterdam, waarbij het onze ambitie is om kinderen in een voor hen afgestemde leer-/werkomgeving te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling. De kinderopvang fungeert als vind- en zoekplaats, waarbij het Jeugdzorgaanbod aanwezig is binnen één gebouw en één samenwerkingsverband. Het kind staat bij ons centraal. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind binnen het centrum. We vangen de kinderen zoveel mogelijk dicht bij huis op zodat het kind in zijn/haar vertrouwde omgeving verblijft, het contact met ouders en buurt behouden blijft en hoge vervoerskosten en lange dagen voorkomen worden.

Ideale omgeving
Máximaal heeft een gebouw waar een ieder zich thuisvoelt. Dat aanleiding geeft tot ontmoeten en samenwerken. Een gebouw met een eigen identiteit, waarbij rust en veiligheid gepaard gaan met ruimte voor leerzame en uitdagende activiteiten. Een besloten, rustige, veilige en zeer groene plek waar binnen en buiten vloeiend in elkaar over lopen.

Het Ritme

Onze hele dagopvang en buitenschoolse opvang in Máximaal worden Het Ritme genoemd. Een passende naam voor een locatie waar kinderen ieder op zijn eigen manier, in hun eigen ritme opgroeien. Kijk voor meer informatie op kinderdagverblijf Het Ritme en buitenschoolse opvang Het Ritme.