Home

Pedagogisch beleid

Respect hebben voor jezelf, de ander en de omgeving. Jouw unieke vaardigheden en talenten inzetten bij het samen kleuren van de wereld. Dat is onze pedagogische ambitie!

Het begeleiden van kinderen: een grote verantwoordelijkheid

De ontwikkeling die kinderen doormaken in hun eerste levensjaren zijn zeer belangrijk voor hun toekomst. Uw kind staat centraal! En dat ziet u terug in ons pedagogisch handelen, ons pedagogisch beleid, ons kwaliteitssysteem en de hoge veiligheidsnormen en eisen die we hanteren op alle locaties.

Samen de Wereld Kleuren

Als kinderopvangorganisatie hebben wij aandacht voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Kinderen vertellen wat zij nodig hebben en wij luisteren en helpen hen te ontwikkelen. Dit doen wij door de kinderen leuke, uitdagende en verschillende ervaringen op te laten doen die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. Ons pedagogisch beleid ‘Samen de Wereld Kleuren’ geven wij onder andere vorm door vijf pedagogische uitgangspunten:

  • Samen: deel uitmaken van een groep.
  • Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels.
  • Participatie: kinderen hebben een stem.
  • Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontmoeten.
  • Interactie: open en nieuwsgierig zijn.

Lees meer over ons pedagogisch beleid en pedagogische visie.

 

Ons pedagogisch beleid ziet u terug in ons activiteitenaanbod

In ons activiteitenaanbod besteden wij speciaal aandacht aan beweging, cultuur en expressie, natuur, techniek en gezonde voeding. Een eigentijds aanbod dat hart, hoofd en lijf raakt. Kinderen krijgen de gelegenheid om dingen te doen en te beleven die zij leuk vinden. Daarnaast moedigen de pedagogisch medewerkers hen aan om activiteiten en materialen te ontdekken die nog onbekend zijn. De activiteiten en materialen zijn afgestemd op de ontwikkeling, belevingswereld en leeftijd van de kinderen.

Samen de Wereld Kleuren staat ook voor verbinden en samenwerken

We zoeken de verbinding en samenwerking met ouders, onderwijs, zorginstellingen en andere omgevingen waarin kinderen zich bevinden. Samen helpen we kinderen om met een eigen kleurrijke identiteit een weg te vinden in de wereld!