Samen met school

Het kind staat centraal

Vanuit onze gedachte ‘het kind staat centraal’ is samenwerking met het basisonderwijs zowel een voorwaarde als een logische invulling. Deze samenwerking zorgt voor een goede aansluiting tussen kinder- en peuteropvang en onderwijs. Zo ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind.

Voorschool, een goede start

Een voorschool is de naam voor de samenwerking tussen peuteropvang en basisschool. Bij een voorschool werkt de peuteropvang nauw samen met de basisschool. De manier van werken en het educatieve programma van de peuteropvang sluit dan ook aan bij de manier van werken van de basisschool. De doorgaande lijn naar het basisonderwijs is op die manier gewaarborgd. Zo geven we alle peuters een betere startpositie in het basisonderwijs!

Brede School

Sinds 2001 vormen in Nesselande de basisscholen, BijDeHand, Buurtwerk, Woonkompas, Zorg Compas, de deelgemeente en de Lieve Goed Zorggroep samen de Brede School Nesselande (BSN). Met als doel: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opgroeiende kind in de wijk. In de praktijk betekent dit dat BijDeHand onder andere meedoet aan gezamenlijke projecten zoals het afstemmen van activiteiten, het wennen en stages lopen. We hanteren dezelfde observatiesystemen, kinderen van de bovenbouw lezen voor aan de peuters en we geven invulling aan combinatiefuncties en afstemming beleid.

Beroepsonderwijs

Bij BijDeHand vinden we het belangrijk een rol te spelen in het opleiden van toekomstige medewerkers. In de afgelopen jaren hebben we een goede samenwerking opgebouwd met de verschillende opleidingsinstanties zoals het Albeda College en Zadkine. We bieden jaarlijks zo’n 50 stageplaatsen aan. Ook zitten we regelmatig met elkaar om de tafel om het onderwijs, leerprogramma’s en de mogelijkheden binnen de opleiding te verbeteren en aan te passen.