Samenwerken

Samen voor het kind

Kinderopvang BijDeHand is een organisatie die maatschappelijk betrokken is. Om een goed aanbod van opvang, ontwikkelingsstimulering, opvoeding en zorg te creëren, zien wij samenwerking met andere professionele (welzijns)organisaties als een vereiste. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), deelgemeenten en wijkteams, basisonderwijs en natuurlijk de ouders vormen belangrijke partners waar BijDeHand voortdurend mee in gesprek is.

Daarnaast is Kinderopvang BijDeHand één van de gebruikers van Máximaal. Het Kind, Onderwijs en Zorg-complex aan de Aleyda van Raephorstlaan in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Een initiatief vanuit de gemeente Rotterdam.