Peuteropvang

VVE en groep 0 Nieuwe stijl


Peuteropvang, een goede start!

Onze peuteropvanglocaties bieden een veilige en gezellige omgeving waar peuters volop kunnen spelen. Jonge kinderen leren door te spelen. Dit is goed voor hun ontwikkeling en nog leuk ook! Spelenderwijs leren de peuters omgaan met elkaar en worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden. Peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Elke groep wordt begeleid door twee gediplomeerde en gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen voor een fijne omgeving waarin uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. En zich verder durft te ontwikkelen.

VVE en groep 0 Nieuwe stijl
Kinderopvang BijDeHand werkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodes (VVE) in samenwerking met de diverse basisscholen in de wijk. Deze manier van werken geeft extra aandacht aan taal- en rekenontwikkeling. Ook kijken we naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. In onze peuteropvanglocaties hebben we de zogenaamde 0-groepen Nieuwe Stijl. Hier komen kinderen van 2 tot 4 jaar twee of vier vaste dagdelen per week naar de peuteropvang. Op die manier is er sprake van continuïteit en heeft het voorschoolprogramma waar wij mee werken het meeste effect. Met ondersteuning van een hbo-coach krijgt ieder kind een aanbod van activiteiten passend bij zijn of haar leeftijd en niveau. Zo is er veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling van het kind. Dit gebeurt vaak in kleine groepjes, zodat het aanbod afgestemd kan worden op het niveau van het kind.

Waarom VVE?
De toekomst van kinderen is de toekomst van de stad. Het is belangrijk hen de beste ontplooiingskansen te bieden. Dat dit vroeg begint, is belangrijk. Er is gebleken dat achterstanden bij de start van de basisschool van invloed zijn op de kansen in het verdere leven. Onze VVE-methodes bieden uw peuter volop mogelijkheden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

Wanneer VVE?
De definitie voor extra spelen en leren wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Er is sprake van een indicatie voor extra spelen en leren voor VVE wanneer u een verwijzing heeft van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat er voorrang wordt verleend aan kinderen met een extra spelen en leren indicatie en aan kinderen die naar samenwerkende scholen gaan of al een broer/zus op deze school hebben. Kinderen met een verwijzing van het CJG komen vier dagdelen naar onze peuteropvang. U hoeft voor deze vier dagdelen maar twee dagdelen te betalen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijkt u dan op de website van het CJG voor meer informatie. Als u in het openingsscherm van de locatie in de buurt bij de zoekfunctie 'VVE' invult, krijgt u de gewenste informatie.

Helpt u mee?
Goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is ook belangrijk voor een goede start op de basisschool. Met ouder-/kindactiviteiten, themabijeenkomsten en het geven van opvoedingsvoorlichting en -advies wordt die gezamenlijke betrokkenheid voor uw kind gewaarborgd. Met de school waarmee de peuteropvang samenwerkt, wordt de gekozen (pedagogische) werkwijze afgestemd. Op die manier is er sprake van een doorgaande lijn van peuteropvang naar basisschool.

Schrijf direct in
Lijkt het u ook leuk en belangrijk voor uw peuter om in contact te komen met leeftijdgenootjes en spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool? Schrijf uw kind dan in voor onze peuteropvang. U kunt uw kind al inschrijven vanaf 1 jaar. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat voorrang wordt verleend aan extra spelen en leren indicatie.

Inschrijven peuteropvang