Inschrijven

Heeft u vragen bij het invullen van ons inschrijfformulier? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang. Zij helpen u graag! Tel. 010 - 251 80 76.

Pagina 1 van 3


Pagina 1 van 3
BSN van het kind is identiek aan ouder1
WM
Ongeldige invoer

Gegevens kind

Geslacht

Vul geslacht in

Voornaam

Tussenvoegsel
Dit veld is verplicht

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)
Kinderopvang BijDeHand is wettelijk bevoegd en verplicht om voor de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij zijn verplicht deze gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken.

Als wij deze niet in het bezit hebben dan kan de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopzetten tot nader onderzoek heeft uitgewezen dat er wel recht is op kinderopvangtoeslag.
Het BSN van het kind en ouder 2 zijn identiekHet BSN van het kind en ouder 1 zijn identiekAlle Burgerservicenummer zijn identiekVul een geldig BSN in van 9-cijfers

(Verwachte) geboortedatum

Geboortedatum ligt in toekomstGeboortedatum ligt in verleden

Gegevens opvang

Gegevens kind zijn nog niet ingevuld.
Alleen kinderen tot en met 12 jaar kunnen worden ingeschreven.
Voor welke opvangsoort(en) wilt u uw kind inschrijven?

Kies opvangsoort

Dagopvang

Gewenste locatie

KDV producten
Dit veld is verplicht

Gewenste dagen per week
MaDiWoDoVr
hele dagen
Selecteer minimaal één dag

ochtend (alleen bij 52 weken)
Dit veld is verplicht

middag (alleen bij 52 weken)
Dit veld is verplicht

Flexibele opvang
Heeft u iedere week andere opvangdagen nodig? De ene week geen opvang nodig en de andere week wel? Of misschien wel altijd op vrijdag en om de week op woensdag? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u!
Ongeldige invoer

Gewenst aantal weken per jaar
Dit veld is verplicht

Gewenste ingangsdatum opvang
Kies een datum

Heeft u een tweede voorkeur voor een locatie?
Dit veld is verplicht

Peuteropvang

School
Invalid Input

Locatie

Gewenste dagen
Kies een dagcombinatie

Gewenste ingangsdatum opvang
Uw inschrijfdatum is nooit eerder dan de eerste verjaardag van uw kind.
Kies een datum

Heeft u een tweede voorkeur voor een locatie?
Dit veld is verplicht

Buitenschoolse opvang

Schoolkeuze
De BSO locatie hangt samen met de keuze van de school.

BSO producten
Dit veld is verplicht

Locatie

Gewenste dagen per week
MaDiWoDoVr
Buitenschoolse opvang
Selecteer minimaal één dag

Voorschoolse opvang
Dit veld is verplicht

Tussenschoolse opvang
Dit veld is verplicht

Vakantieopvang
Dit veld is verplicht

Flexibele opvang
Heeft u iedere week andere opvangdagen nodig? De ene week geen opvang nodig en de andere week wel? Of misschien wel altijd op vrijdag en om de week op woensdag? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u!
Ongeldige invoer

Gewenst aantal weken per jaar
Dit veld is verplicht

Gewenste ingangsdatum opvang
Kies een datum

Heeft u een tweede voorkeur voor een locatie?
Dit veld is verplicht

Gegevens ouder/verzorger 1


(Ouder/verzorger die de kinderopvangtoeslag gaat aanvragen)
Aanhef
Selecteer aanhef

Voorletter(s)

Tussenvoegsel
Dit veld is verplicht

Achternaam

Geboortedatum

Adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Telefoonnummer (extra)
Dit veld is verplicht

Burgerservicenummer (BSN)
Kinderopvang BijDeHand is wettelijk bevoegd en verplicht om voor de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij zijn verplicht deze gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken.

Als wij deze niet in het bezit hebben dan kan de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopzetten tot nader onderzoek heeft uitgewezen dat er wel recht is op kinderopvangtoeslag.
Het BSN van het ouder 1 en ouder 2 zijn identiekVul een geldig 9-cijferig BSN in.

Bankrekeningnummer (IBAN)

Burgerlijke staat

Dit veld is verplicht

Geboorteland

Gesproken thuistaal

Hoogste opleidingsniveau waarvoor een diploma is behaald

Dit veld is verplicht

Welke van deze situaties is op u van toepassing?

Dit veld is verplicht

Gegevens ouder/verzorger 2


Aanhef
Dit veld is verplicht

Voorletter(s)
Dit veld is verplicht

Tussenvoegsel
Dit veld is verplicht

Achternaam
Dit veld is verplicht

Geboortedatum

Woont ouder2 op een afwijkend adres?
Dit veld is verplicht

Adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Burgerservicenummer (BSN)
Kinderopvang BijDeHand is wettelijk bevoegd en verplicht om voor de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij zijn verplicht deze gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken.

Als wij deze niet in het bezit hebben dan kan de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopzetten tot nader onderzoek heeft uitgewezen dat er wel recht is op kinderopvangtoeslag.
Vul een geldig BSN in van 9-cijfers

Geboorteland

Gesproken thuistaal

Hoogste opleidingsniveau waarvoor een diploma is behaald

Dit veld is verplicht

Is er sprake van een
Sociaal Medische Indicatie (SMI)?
  • U heeft om sociale of medische redenen kinderopvang nodig.
  • U bent doorverwezen door een instantie (bijv. jeugdzorg, consultatiebureau)
Dit veld is verplicht

Hoe kent u Kinderopvang BijDeHand?

Ongeldige invoer

Opmerkingen
Ongeldige invoer

  • Na ontvangst van de inschrijving stuurt Kinderopvang BijDeHand u een schriftelijke bevestiging. Wij verzoeken u de hierin vermelde gegevens te controleren en eventuele onjuistheden door te geven aan de medewerkers van Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK).
  • Op het verstrekken van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • Uw betaalwaardigheid kan getoetst worden.
  • Op de inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


4.12https://www.kov-bijdehand.nl