Plusopvang

Voor wie is Plusopvang?
Kinderen die naar de Plusopvang komen, hebben net wat extra zorg en aandacht nodig. Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelf of verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met andere kinderen. Of vertonen dwars en koppig gedrag, hebben geen besef van regels en reageren niet (zichtbaar) op correctie of beloning. Een plek binnen de reguliere opvang is dan niet altijd wenselijk of mogelijk. Plusopvang is een fijn en passend alternatief. Een veilige plek waar uw kind zich op eigen tempo en eigen wijze kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontdekken. Uw kind is van harte welkom bij de Plusopvang-locatie van Kinderopvang BijDeHand. Gewoon BijZonder! Kinderopvang BijDeHand biedt Plusopvang aan op de volgende locatie BSO Het Ritme plusopvang in de wijk Hillegersberg-Schiebroek.

Hoe werken wij?
Een BSO Plusgroep bestaat uit twaalf kinderen, een kinderdagverblijf Plusgroep uit maximaal tien kinderen. We kiezen bewust voor een kleinere groep dan op de reguliere opvang. Zo is er voldoende tijd en aandacht om uw kind te begeleiden. Op de groep werken twee pedagogisch medewerkers, waarvan één met een afgeronde hbo-opleiding. Zij worden ondersteund door een zorgcoördinator. De groepsruimtes vormen een rustige basisplek met vaste speelplekken.

Met wie werkt Plusopvang samen?
We werken intensief samen met hulpverlenende instanties zoals de wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)LucertisEnver, Pameijer, ASVZ, Gemvia - SVG groep en De Buitenwereld.

Wordt Plusopvang vergoed?
Voor werkende en schoolgaande ouders valt een Plusopvangplaats onder de wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. In onze tarievenkrant vindt u onze tarieven en meer informatie over deze kinderopvangtoeslag.

Ouders die niet onder de wet Kinderopvang vallen, kunnen in sommige gevallen een sociaal-medische indicatie (SMI) Plusplaats aanvragen bij GGD Rotterdam. U betaalt tevens een eigen bijdrage. Wanneer u aanspraak kunt maken op bijzondere bijstand, wordt de eigen bijdrage volledig vergoed door de sociale dienst. Voor SMI Plusopvangplaatsen geldt wel dat er zowel ouder- als kindfactoren aanwezig moeten zijn. Lees meer over SMI Plus. ASVZ en Gemiva –SVG groep https://www.gemiva-svg.nl/