14 november 2017

Pedagogisch Medewerker BSO, Het Ritme – Rotterdam

Voor BSO Het Ritme zijn wij per 4 januari 2018 op zoek naar een

Pedagogisch Medewerker BSO

parttime: 16 uur per week, op maandag, dinsdag en donderdag

(bij VVE kwalificatie is meer uur en inval KDV op woensdag en vrijdag mogelijk)

Binnen Máximaal bundelen drie verschillende partijen hun krachten en delen zij hun expertise. Kinderopvang BijDeHand, De Mattheusschool en Pameijer. Met elkaar zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde die deze combinatie heeft voor de ontwikkeling van deze kinderen op de korte en de langere termijn.

Naast de reguliere opvang bij BSO/KDV Het Ritme, bieden wij ook Plusopvang. Kinderen die door hun problematiek niet in de reguliere opvang opgevangen kunnen worden, worden hier begeleid door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. We zijn één team, één organisatie en één uniek integraal kindercentrum!

Pak je kans!

Je komt te werken in een gebouw met een mooie buitenspeelruimte in een groene omgeving. Een gebouw met een eigen identiteit, waarbij rust en veiligheid gepaard gaan met ruimte voor leerzame en uitdagende activiteiten. Je zorgt ervoor dat de kinderen een leuke middag bij ons beleven. Natuurlijk ben je ook gewend om te werken met een activiteitenprogramma. Er worden diverse creatieve en sportieve activiteiten aangeboden. De werktijden zijn van 11.30 uur tot 13.15 uur (TSO) en van 14.30 uur tot 18.30 uur (BSO). Tijdens schoolvakanties werk je 2 of 3 hele dagen.

Read more

13 november 2017

Flexpool Pedagogisch Medewerkers regio midden – Prinsenland, Het lage Land & Oosterflank

Voor de wijken Prinsenland, Het lage Land en Oosterflank zijn wij per direct op zoek naar

Flexpool Pedagogisch Medewerkers regio midden
(parttime: 20-24 uur per week, dagen in overleg)

Flexibel! Dat ben jij! Als flexpoolmedewerker ben je flexibel inzetbaar op alle soorten opvang binnen jouw regio. Je werkt dus dichtbij huis met weinig reistijd en bent bekend met de wijken waarin je werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Veel buiten zijn, gezonde voeding, sporten en bewegen is onze missie. Jij bent dan ook creatief, enthousiast en een echte teamplayer. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen werk en samen met je collega’s wil je er elke dag een belevenis van maken. Daarbij ben je nieuwsgierig en onderzoekend. Ook ouders kunnen rekenen op jouw onverdeelde aandacht.

De werktijden zijn afhankelijk van de werksoort en locatie, maar liggen tussen 07:00 uur en 18:30 uur. Je werkt volgens een rooster, uiteraard in overleg met jou, met verschillende diensten. Een week van te voren krijg je je rooster, maar in noodgevallen kan hier van worden afgeweken.

Read more

13 november 2017

Flexpoule Pedagogisch Medewerker TSO/BSO – diverse locaties

Voor de flexpool voor onze tussenschoolse/buitenschoolseopvang locaties zijn wij per direct op zoek naar

Flexpoule Pedagogisch Medewerker TSO/BSO
parttime: uren en beschikbaarheid in overleg

Onze BSO locaties zijn allemaal uniek; groot, klein, stads of in de natuur, in een schoolgebouw of een aparte locatie…we gaan actief met de kinderen aan de slag maar er is ook ruimte om zich terug te kunnen trekken als ze uit willen rusten. We werken met activiteiten- en vakantieprogrammás en in de vakantieperiodes worden er regelmatig uitstapjes gemaakt.

De werktijden zijn afhankelijk van de locatie en of het een schoolweek of vakantieweek is, maar liggen tussen 07:00 uur en 18:30 uur. Je werkt volgens een rooster, uiteraard in overleg met jou, met verschillende diensten. Een week van te voren krijg je je rooster, maar in noodgevallen kan hier van worden afgeweken. In schoolweken zal je vooral in de middag werken, in schoolvakanties de hele dag.

Read more

13 november 2017

Flexpool Pedagogisch Medewerkers regio oost – Prinsenland, Het lage Land & Oosterflank

Voor de wijken Ommoord, Zevenkamp en Nesselande zijn wij per direct op zoek naar

Flexpool Medewerkers regio oost
(parttime: 20-24 uur per week, dagen in overleg)

Flexibel! Dat ben jij! Als flexpoolmedewerker ben je flexibel inzetbaar op alle soorten opvang binnen jouw regio. Je werkt dus dichtbij huis met weinig reistijd en bent bekend met de wijken waarin je werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Veel buiten zijn, gezonde voeding, sporten en bewegen is onze missie. Jij bent dan ook creatief, enthousiast en een echte teamplayer. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen werk en samen met je collega’s wil je er elke dag een belevenis van maken. Daarbij ben je nieuwsgierig en onderzoekend. Ook ouders kunnen rekenen op jouw onverdeelde aandacht.

De werktijden zijn afhankelijk van de werksoort en locatie, maar liggen tussen 07:00 uur en 18:30 uur. Je werkt volgens een rooster, uiteraard in overleg met jou, met verschillende diensten. Een week van te voren krijg je je rooster, maar in noodgevallen kan hier van worden afgeweken.

Read more

13 november 2017

Flexpool Pedagogisch Medewerkers regio west – Hillegersberg, Schiebroek, Kleiwegkwartier, Nieuw Terbregge en Berkel en Rodenrijs

Voor de wijken Hillegersberg, Schiebroek, Kleiwegkwartier, Nieuw Terbregge en Berkel en Rodenrijs zijn wij per direct op zoek naar

Flexpool Medewerkers regio west
(parttime: 20-24 uur per week, dagen in overleg)

Flexibel! Dat ben jij! Als flexpoolmedewerker ben je flexibel inzetbaar op alle soorten opvang binnen jouw regio. Je werkt dus dichtbij huis met weinig reistijd en bent bekend met de wijken waarin je werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Veel buiten zijn, gezonde voeding, sporten en bewegen is onze missie. Jij bent dan ook creatief, enthousiast en een echte teamplayer. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen werk en samen met je collega’s wil je er elke dag een belevenis van maken. Daarbij ben je nieuwsgierig en onderzoekend. Ook ouders kunnen rekenen op jouw onverdeelde aandacht.

De werktijden zijn afhankelijk van de werksoort en locatie, maar liggen tussen 07:00 uur en 18:30 uur. Je werkt volgens een rooster, uiteraard in overleg met jou, met verschillende diensten. Een week van te voren krijg je je rooster, maar in noodgevallen kan hier van worden afgeweken.

Read more

13 november 2017

Pedagogisch Medewerkers BSO – De Kunstenmakers, Nesselande

Creatief, enthousiast en ondernemend?

Voor onze buitenschoolse opvang locatie De Kunstenmakers (Nesselande) zijn wij per direct op zoek naar

Pedagogisch Medewerkers BSO
(14 uur per week, dagen in overleg)

BSO De Kunstenmakers maakt onderdeel uit van het IKC Samen Uniek, intensieve samenwerking met basisschool Het Spectrum behoort dan ook tot de dagelijkse praktijk net als het werken op basis van het pedagogisch kader van de BSO. Binnen BSO De Kunstenmakers zijn er zes groepen voor de jongste kinderen, drie groepen voor kinderen tot 9 jaar en twee groepen van 9-12 jaar. De 9+ groepen liggen tegenover de locatie in twee woonhuizen.

Jij werkt op een groep voor de oudste kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Je hebt ervaring met deze leeftijd en weet een veilige warme omgeving te creëren terwijl je toch een uitdagend activiteitenaanbod neerzet. De werktijden zijn tussen 14.00 uur en 18.30 uur. In de vakanties werk je twee of drie hele dagen.

Read more

13 november 2017

Flexibel Pedagogisch Medewerker Plusopvang BSO – Rotterdam

Voor BSO+ De Goudmijn en BSO+ Het Ritme zijn wij per direct op zoek naar een

Flexibel Pedagogisch Medewerker Plusopvang BSO (M/V)

(parttime: 10-16 uur per week, dagen in overleg)

Flexibel en zin in een nieuwe uitdaging en nog meer ontwikkelkansen? Voor BSO+ De Goudmijn binnen Kindercentrum Eigen-Wijs en BSO+ Het Ritme binnen Integraal Kindcentrum Maximaal zijn wij op zoek naar een actief persoon met lef, die rust uitstraalt en over zeer goede pedagogische kwaliteiten beschikt voor deze unieke omgeving! De werktijden zijn afhankelijk van de locatie.

Je werkt volgens een rooster, uiteraard in overleg met jou, met verschillende diensten. Een week van te voren krijg je je rooster, maar in noodgevallen kan hier van worden afgeweken. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te werken via de invalpoule van BijDeHand voor alle locaties en werksoorten.

Onze BSO is een bijzondere BSO, een BSO met een plus! Ingericht om kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een extra zorgvraag te begeleiden. Kinderen die naar BSO-plus De Goudmijn en Het Ritme komen, hebben extra zorg en aandacht nodig. Omdat ze gedragsmoeilijkheden en/of ontwikkelingsmoeilijkheden hebben. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met kinderen. Of kunnen moeilijk vertellen wat hen bezighoudt of wat ze voelen.

BSO-plus vangt kinderen op van het speciaal onderwijs.

Kinderen die door hun problematiek niet in de reguliere opvang opgevangen kunnen worden, worden door jou intensief begeleid vanuit een gestructureerde didactische/pedagogische aanpak. Het is een uniek samenwerkingsconcept, met intern de mogelijkheden om diverse disciplines, zoals een orthopedagoog voor observatie bij extra zorg in te schakelen. Daarnaast is er coaching on the job vanuit de specialistische jeugdhulpverlening voor de pedagogisch medewerkers.

Read more

13 november 2017

Pedagogisch Medewerkers BSO – Rotterdam, Ommoord

Voor BSO Nansenplaats in Ommoord zijn wij per direct op zoek naar

Pedagogisch Medewerkers BSO

(parttime: 15 – 20 uur per week, dagen in overleg)

Ontspanning na een intensieve schooldag. Binnen of buiten. Uitdaging genoeg bij BSO Nansenplaats. Onze BSO ligt op het mooie speelplein van de Fridtjof Nansenschool. BSO Nansenplaats biedt leeftijds- en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Door ons open-deuren-beleid kunnen kinderen ook met vriendjes en vriendinnetjes uit andere groepen spelen. Uniek aan onze locatie is dat de kinderen een korte en veilige route lopen om op de BSO te komen. Daarnaast maken we op dit moment een omslag naar een natuurlijke BSO. Wij vinden het belangrijk om kinderen in contact te brengen met de natuur. Natuurbeleving is erg belangrijk voor de ontwikkeling en welzijn van een kind. Dit maken wij mogelijk in samenspraak en samenwerking met de kinderen. BSO Nansenplaats? NATUURlijk! De werktijden zijn voor de VSO van 07:30 uur tot 08:30 uur, de TSO van 11:45 uur en 13:00 uur en de BSO van 14:45 uur tot 18.30 uur.

Read more

9 november 2017

Pedagogisch Medewerker Plusopvang BSO, De Goudmijn – Rotterdam

(parttime: 20-24 uur per week, 3-4 dagen in overleg, in schoolvakanties werk je minimaal 3 hele dagen van 8 uur)

Zin in een nieuwe uitdaging en nog meer ontwikkelkansen? Voor BSO+ De Goudmijn binnen Kindercentrum Eigen-Wijs zijn wij op zoek naar een actief persoon met lef, die rust uitstraalt en over zeer goede pedagogische kwaliteiten beschikt voor deze unieke omgeving!

Onze BSO is een bijzondere BSO, een BSO met een plus! Ingericht om kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een extra zorgvraag te begeleiden. Kinderen die naar BSO-plus De Goudmijn komen, hebben extra zorg en aandacht nodig omdat ze gedragsmoeilijkheden en/of ontwikkelingsmoeilijkheden hebben. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met kinderen of kunnen moeilijk vertellen wat hen bezighoudt of wat ze voelen.

BSO-plus De Goudmijn haalt kinderen op van het speciaal onderwijs en heeft een samenwerkingsverband met basisschool De Piloot.

Kinderen die door hun problematiek niet in de reguliere opvang opgevangen kunnen worden, worden door jou intensief begeleid vanuit een gestructureerde didactische/pedagogische aanpak. Het is een uniek samenwerkingsconcept, met intern de mogelijkheden om diverse disciplines, zoals een orthopedagoog voor observatie bij extra zorg in te schakelen.

Het grootste geschenk dat je een kind kan geven is jouw aandacht!

Je bent in staat om gebeurtenissen, patronen te herkennen. Je kan pro actief handelen naar wat je ziet en je beschikt over de juiste omgangsvormen passend bij het professionele contact met ouders/collega’s en externe instanties. Je bent in staat om non-verbale signalen van het kind en zijn systeem op te pakken door je hoge mate van oplettendheid. Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van het begeleidingsplan, zodanig dat het individuele kind gestructureerd begeleid kan worden om de problematiek terug te dringen.

Read more

7 november 2017

Pedagogisch Medewerker BSO – Sjakie in de Chocoladefabriek, Rotterdam

Voor BSO Sjakie in de Chocoladefabriek zijn wij per 2 januari 2018 op zoek naar een

Pedagogisch Medewerker BSO

(parttime: 18 uur per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag)

Buitenschoolse opvang Sjakie in de Chocoladefabriek is gevestigd in een gebouw met drie verdiepingen in de wijk Prinsenland. Op iedere verdieping worden kinderen van dezelfde leeftijd opgevangen. Zowel de lokalen als de verdiepingen in het pand beschikken over vlonders, waardoor maximaal ruimte voor spel wordt gecreëerd. Op loopafstand zijn veel buitenspeelmogelijkheden.Er heerst een prettige sfeer.

Op de BSO ben je actief bezig met de kinderen. Of zij nou een potje willen voetballen, een spelletje spelen of in de fantasieruimte hutten willen bouwen, jij sluit bij hun behoeften aan. Daarnaast observeer je van jouw mentorkinderen het welbevinden en de ontwikkeling en signaleer en bespreek je eventuele knelpunten, om deze indien nodig om te zetten in actieplannen.

De werktijden zijn in schoolweken tussen 14:00 uur en 18.30 uur, in vakantieweken tussen 08:00 en 18:30.

Read more