Home

Zorgstructuur

Ieder kind is weleens druk, erg stil of anders dan anders. Dat komt vaker voor. Meestal is dit gedrag tijdelijk en verdwijnt het na een poosje weer. Soms zijn er kinderen die ons opvallen en waar we ons zorgen over maken.

Wij bespreken onze zorgen altijd met u

Samen bekijken we op welke manier we de situatie kunnen verbeteren. Is de zorgvraag blijvend? Dan hebben we een team van zorgcoördinatoren om ons heen. Zij gaan samen met u op zoek naar de juiste begeleiding voor uw kind. De pedagogisch medewerkers, het CJG en/of een jeugdverpleegkundige kunnen daarbij helpen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en veilig kan opgroeien.

->link naar boekje zorgstructuur voor de kinderopvang.

U kunt uw kind met een gerust hart bij BijDeHand brengen

Wij nemen namelijk, net zoals u, geen risico’s als het op de veiligheid van uw kind aankomt. Al onze locaties voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD controleert ons hierop. Ook is er ruime aandacht voor de emotionele veiligheid van waaruit kinderen de wereld ontdekken. We volgen kinderen nauwgezet in hun ontwikkeling. De inspectierapporten van de GGD vindt u bij de locaties. U kunt bij de locaties ook een map opvragen met daarin ons veiligheids- en gezondheidsbeleid en de daarmee samenhangende beleidstukken.