Home

Zonder zorgen aan het werk, het kan!

Weer aan het werk na uw zwangerschapsverlof? Door gebruik te maken van kinderopvang kunt u uw baan combineren met uw gezinsleven. U blij én uw kind blij.

Voordelen op een rij

… voor u
– Eigen tijd buiten uw gezinsleven.
– Uzelf blijven ontplooien.
– Blijf bij op uw vakgebieden.

… voor uw kind
– Maakt kennis met een wereld die groter is dan hun eigen gezin.
– Leert sociale vaardigheden zoals rekening houden met elkaar en samen delen.
– Wordt spelenderwijs voorbereid.

Een veilig gevoel

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen vanaf 6 weken tot het moment dat ze naar de basisschool gaan. Elke locatie heeft zo haar eigen karakter en specifieke kenmerken. Alle locaties bieden hoogwaardige opvang waarin veel aandacht is voor zowel de verzorging van de jonge kinderen als voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak.

Activiteiten

De meeste van onze kinderdagverblijven werken met verticale groepen. Dat houdt in dat verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. De ruimtes zijn ingedeeld in verschillende hoeken zoals een bouw-, poppen-, en/of verkleedhoek. Voor elke leeftijd is veel speelmateriaal aanwezig. Daarnaast knutselen, lezen of zingen de kinderen veel. We maken leuke uitstapjes en spelen vaak buiten. Ook organiseren we leuke sportieve activiteiten zoals de Koningsspelen en de peuterdriedaagse.

Dagindeling

De kinderen verblijven in een vaste groep met vaste groepsleiding. Een duidelijke dagindeling biedt structuur en geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Naast de dagelijkse zorg- en rustmomenten is er tijd voor spelletjes, zingen, knutselen, voorlezen en buitenspelen. Op een groot aantal locaties hanteren we op vaste tijden het open-deuren-beleid. Dit betekent letterlijk dat we op bepaalde momenten van de dag de deuren van alle groepen openzetten. Dit creëert meer spelmogelijkheden en de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar en met wie ze het liefst willen spelen.

Pedagogiek

Elk kinderdagverblijf werkt volgens het Pedagogisch Kader. Dit boek, geschreven door vooraanstaande pedagogen, biedt pedagogische handvatten voor op de werkvloer. Theorie en praktijk worden heel duidelijk aan elkaar verbonden. Wat hebben kinderen nodig? Wat willen we bereiken? Wat moeten we daarvoor doen?

Inschrijven en meer informatie

Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind inschrijven. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met één van onze medewerkers van de afdeling Klantcontact & Advies: 010 251 80 76. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om langs te komen! U kunt hiervoor een afspraak maken bij de locatie die u graag wilt bezoeken.

 

Inschrijven Tarieven Locaties